سرور مجازی اروپا - هلند

با توجه به درخواست های بالا سرورهای هلند مجددا از 28 ام فروردین 1400 مجددا فعال میگردد.

سرور مجازی 1 گیگابایت رم - هلند 0 موجود است

Single Core Intel Xeon
1GB RAM Memory
20GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

سرور مجازی 2 گیگابایت رم - هلند 0 موجود است

2 Core Intel Xeon
2GB RAM Memory
30GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

سرور مجازی 4 گیگابایت رم - هلند

4 Core Intel Xeon
4GB RAM Memory
80GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic