سرور مجازی هتزنر

سرور مجازی 512 مگابایت رم - هتزنر آلمان

Single Core Intel Xeon
512 MB RAM Memory
5 GB NVMe Storage
1 IP Addresse
Unlimited Traffic
----------------------------
این پلن قابلیت نصب ویندوز ندارد , درصورت نیاز به سیستم عامل ویندوز پلن بالاتر خریداری نمایید

سرور مجازی 1 گیگ رم - هتزنر آلمان

cpu 1 core 2.8-3.7 GHz
RAM 1024 MB
Storage 20 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

سرور مجازی 2 گیگ رم - هتزنر آلمان

cpu 2 core 2.8-3.7 GHz
RAM 2048 MB
Storage 30 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

سرور مجازی 4 گیگ رم - هتزنر آلمان

cpu 2 core 2.8-3.7 GHz
RAM 4096 MB
Storage 60 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

سرور مجازی 8 گیگ رم - هتزنر آلمان

cpu 4 core 2.8-3.7 GHz
RAM 8192 MB
Storage 80 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic