تحویل سرویس بصورت 100 درصد آنلاین و درلحظه بعد از پرداخت میباشد

سرور مجازی 512 مگابایت رم - ایران 1 موجود است

Single Core Intel Xeon CPU
512MB DDR4 RAM Memory
5GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
250 gig
1 IP Addresse
----------------------------
این پلن قابلیت نصب ویندوز ندارد , درصورت نیاز به سیستم عامل ویندوز پلن بالاتر خریداری نمایید

سرور مجازی 1 گیگابایت رم - ایران

Single Core Intel Xeon CPU
1GB DDR4 RAM Memory
20GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
350 gig
1 IP Addresse
---------------------------------
این پلن قابلیت نصب ویندوز ندارد

سرور مجازی 2 گیگابایت رم - ایران

2 Core Intel Xeon CPU
2GB DDR4 RAM Memory
25GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
400 gig
1 IP Addresse

سرور مجازی 4 گیگابایت رم - ایران

Dual Core Intel Xeon CPU
4GB DDR4 RAM Memory
40GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
600 gig
1 IP Addresse

سرور مجازی 8 گیگ رم - ایران

4 Core Intel Xeon CPU
8192MB DDR4 RAM Memory
80GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
800 gig
1 IP Addresse

سرور مجازی 16 گیگابایت رم - ایران

4 Core Intel Xeon CPU
16384 MB DDR4 RAM Memory
160 GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
1000 gig
1 IP Addresse

سرور مجازی 32 گیگابایت رم - ایران

8 Core Intel Xeon CPU
32768 MB DDR4 RAM Memory
200 GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
2000 gig
1 IP Addresse