تحویل سرویس بصورت 100 درصد آنلاین و درلحظه بعد از پرداخت میباشد

سرور مجازی 2 گیگابایت رم - ایران 0 موجود است

2 Core Intel Xeon CPU
2GB DDR4 RAM Memory
25GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
Unlimited Bandwidth Bandwidth
1 IP Addresse

سرور مجازی 4 گیگابایت رم - ایران 0 موجود است

Dual Core Intel Xeon CPU
4GB DDR4 RAM Memory
40GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
Unlimited Bandwidth Bandwidth
1 IP Addresse

سرور مجازی 8 گیگ رم - ایران 0 موجود است

4 Core Intel Xeon CPU
8192MB DDR4 RAM Memory
80GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
Unlimited Bandwidth Bandwidth
1 IP Addresse