تحویل سرویس بصورت 100 درصد آنلاین و درلحظه بعد از پرداخت میباشد

سرور مجازی 1 گیگابایت رم - آمریکا 0 موجود است

Single Core Intel Xeon
1GB RAM Memory
25GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

سرور مجازی 2 گیگابایت رم - آمریکا 0 موجود است

2Core Intel Xeon
2GB RAM Memory
40GB Drive Space
1IP Addresse
Unlimited Bandwidth

سرور مجازی 4 گیگابایت رم - آمریکا 0 موجود است

2Core Intel Xeon
4GB RAM Memory
60GB Drive Space
1IP Addresse
Unlimited Bandwidth