سرور مجازی اروپا - هلند

با توجه به درخواست های بالا سرورهای هلند مجددا از 28 ام فروردین 1400 مجددا فعال میگردد.

سرور مجازی 1 گیگابایت رم - هلند

Single Core Intel Xeon
1GB RAM Memory
20GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

سرور مجازی 2 گیگابایت رم - هلند

2 Core Intel Xeon
2GB RAM Memory
30GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

سرور مجازی 3 گیگابایت رم - هلند

3 Core Intel Xeon
3GB RAM Memory
60GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

سرور مجازی 4 گیگابایت رم - هلند

4 Core Intel Xeon
4GB RAM Memory
80GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic