سرور مجازی اروپا - انگلیس

سرور مجازی 1 گیگابایت رم - انگلیس

Single Core Intel Xeon
1GB RAM Memory
20GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

S početkom od
3,300,000ریال
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی 2 گیگابایت رم - انگلیس

2Core Intel Xeon
2GB RAM Memory
30GB Drive Space
1IP Addresse
Unlimited Bandwidth

S početkom od
3,900,000ریال
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی 4 گیگابایت رم - انگلیس

2Core Intel Xeon
4GB RAM Memory
60GB Drive Space
1IP Addresse
Unlimited Bandwidth

S početkom od
6,500,000ریال
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی 8 گیگابایت رم - انگلیس

4Core Intel Xeon
8GB RAM Memory
80GB Drive Space
1IP Addresse
Unlimited Bandwidth

S početkom od
9,000,000ریال
Mjesečno
Naruči